robot
V pátek 24.5.2024 je showroom Šafránkova otevřen pouze do 15:30. Děkujeme za pochopení.

H2O pH mínus

Kód: 700714
Novinka
123 Kč 101,65 Kč bez DPH 123 Kč / 1 ks
Skladem
Možnosti doručení

Ideální hodnota pH pro vířivku, či bazén při používání bezchlórové a chlórové dezinfekce vody je 7,0–7,4. Pokud se pH vychýlí z této vymezené oblasti, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ideální hodnota pH pro vířivku, či bazén při používání bezchlórové a chlórové dezinfekce vody je 7,0–7,4. Pokud se pH vychýlí z této vymezené oblasti, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků.

Při nízkém ph (pH < 7,2) korodují kovové části bazénu a vířivek a rychleji blednou barvy plastů a fólií v bazénu a vířivce. Při vysokém pH (> 7,6) dochází k zakalení vody a tvorbě řas. Může také dojít k podráždění očních spojivek a kůže.

Bezpečnost a první pomoc

Nebezpečí!

H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud  je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Doplňkové parametry

Kategorie: Úprava pH
Hmotnost: 1.4 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: