robot

Kontrola kvality vody

Kontrola kvality vody zahrnuje systematické testování a hodnocení chemických, fyzikálních a biologických parametrů vody. Cílem je zajistit, že voda splňuje předepsané standardy a je bezpečná pro vaše využití v bazénu nebo ve vířivce. Naše produkty vám pomohou zjistit, jakých hodnot voda dosahuje, a na základě testování zvolíte správnou metodiku k úpravě vody ve vířivce nebo bazénu.

Nejprodávanější

4 položek celkem
DUKE PH front 001
198,35 Kč bez DPH
240 Kč
DUKEPH
DUKE A front 001
328,93 Kč bez DPH
398 Kč
DUKEA
DEKE T front 001
417,36 Kč bez DPH
505 Kč
DUKET

Klíčové aspekty úpravy kvality vody:

 • Chemické parametry:

  • pH: Udržení správné pH úrovně (obvykle mezi 7,2 a 7,8) je klíčové pro pohodlí uživatelů a účinnost dezinfekčních prostředků.
  • Alkalinita: Pomáhá stabilizovat pH a předchází jeho kolísání. Doporučená hladina je mezi 80 a 120 ppm.
  • Tvrdost vody: Udržování správné tvrdosti vody (150-250 ppm) zabraňuje korozi a usazování minerálů.
  • Dezinfekční prostředky: Monitorování a úprava hladiny chloru, bromu nebo jiných dezinfekčních látek je klíčová pro ničení bakterií a mikroorganismů.
 • Fyzikální parametry:

  • Teplota vody: Pravidelné měření a úprava teploty vody pro zajištění pohodlí a bezpečnosti uživatelů.
  • Průzračnost vody: Vizualní kontrola a použití vhodných filtrů a čisticích prostředků k udržení průzračnosti vody.
 • Biologické parametry:

  • Bakteriální kontaminace: Pravidelné testování na přítomnost bakterií a mikroorganismů a použití vhodných dezinfekčních prostředků k jejich eliminaci.
  • Řasy: Prevence a odstranění řas pomocí algicidů a správného udržování chemických hladin.

Kroky pro úpravu kvality vody:

 • Pravidelné testování: Použití testovacích sad a digitálních měřičů pro pravidelné sledování všech klíčových parametrů vody. Testování by mělo být prováděno alespoň jednou týdně, nebo častěji při intenzivním používání vířivky nebo bazénu.

 • Úprava chemických hladin: Po provedení testů je důležité upravit chemické hladiny pomocí vhodných prostředků. To zahrnuje úpravu pH, alkalinity, tvrdosti vody a doplňování dezinfekčních prostředků.

 • Čištění a údržba: Pravidelné čištění filtrů, odstraňování nečistot a použití vhodných čisticích prostředků pro povrchy a trysky zajišťuje, že voda zůstane čistá a bezpečná.

 • Prevence a řešení problémů: Použití preventivních prostředků proti růstu řas a bakterií a rychlé řešení jakýchkoli zjištěných problémů s kvalitou vody.

Výhody efektivní úpravy kvality vody:

 • Bezpečnost a hygiena: Správná úprava kvality vody zajišťuje, že voda je bezpečná pro uživatele, minimalizuje riziko infekcí a alergických reakcí.
 • Pohodlí a estetika: Kvalitní voda poskytuje příjemný zážitek při používání vířivky nebo bazénu, zvyšuje pohodlí a estetickou hodnotu.
 • Prodloužení životnosti zařízení: Pravidelná údržba a správná úprava chemických hladin zabraňuje poškození zařízení a prodlužuje jeho životnost.
 • Optimalizace nákladů: Správná údržba a úprava kvality vody může předcházet drahým opravám a snižovat celkové provozní náklady.

Používání našich produktů pro úpravu kvality vody vám umožní udržovat vodu ve vířivce nebo bazénu v optimálním stavu, zajišťuje čistotu, bezpečnost a příjemný zážitek pro všechny uživatele.

--