REGENERÁTOR - čistič kartušových filtrů - FILTER-CLEAN-500G

Kód: FILTER-CLEAN-500G
Neohodnoceno
759 Kč 627,27 Kč bez DPH 759 Kč / 1 ks
Vyprodáno

Detailní informace

EXPRESNÍ DODÁNÍ
EXPRESNÍ DODÁNÍ
VŠECHNY PRODUKTY SKLADEM
VŠECHNO SKLADEM
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 3 ROKY
ZÁRUKA AŽ 3 ROKY

Detailní popis produktu

Pro křišťálově čistou vodu ve vířivé vaně či SWIM SPA, použijte náš nový přípravek na čistění kartušových filtrů, který skvělé rozpouští organickou nečistotu a zároveň regeneruje tkaninu filtru a poskytne antibakteriální ochranu. 

Použití: 

 • Vyjměte kartušový filtr ze skimmeru vířivé vany / SWIM SPA.
 • Naplňte kbelík 10 litry horké vody, přidejte 2 odměrky přípravku kartušových filtrů.
 • Vložte do kbelíku kartušový filtr a nechte ponořený v roztoku po dobu 1 - 1,5 hodiny. Během této doby občas kartušový filtr otočte.
 • Vyjměte kartušový filtr z roztoku, opláchněte silným proudem vody a vložte jej zpět do skimmeru vířivé vany / SWIM SPA
 • Čistění provádějte jeden krát týdně.

Nebezpečí:

 • H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P370+378 V případě požáru:
 • K uhašení použijte vodní postřik. P402 Skladujte na suchém místě. P411 Skladujte při teplotě
 • nepřesahující 40°C/104°F.
 • Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Před použitím si přečtěte návod.
 • Přípravek používat jen k určenému účelu.
 • Bezpečnost a první pomoc: Skladovat na suchém a chladném místě. Chránit před přímým slunečním
 • zářením a působením tepla, ohně, vodou a vlhkostí. Skladovat jen při teplotách do 40°C.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čištění filtru a spa
Hmotnost: 0.5 kg
Výrobce: Canadian Spa International
Obsah: 20ml dávkovač
Kód produktu: FILTER-CLEAN-500g

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: